Το κρυσταλλικό σώμα είναι ελεύθερο προς την ανθρωπότητα λίγο πριν το 2012 και αυτό γιατί το 2012 άνοιξε μια μεγάλη πύλη ανάληψης μέσα από την οποία πέρασαν άπειρα θηλυκά φωτόνια στον πλανήτη Γη. Το κρυσταλλικό σώμα λοιπόν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί για να αποθηκεύσει αυτό το φως, αυτά τα φωτόνια.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει και τι είναι το κρυσταλλικό σώμα είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο κρυσταλλικό σύστημα που μας αναλύει ακριβώς μέσα από επιστημονικές έρευνες.

Κρυσταλλικό σύστημα ονομάζεται η χαρακτηριστική γεωμετρική (στερεομετρική) δόμηση ενός κρυστάλλου.

Στοιχειώδης κυψελίδα ονομάζεται το μικρότερο σύνολο ατόμων, η διάταξη των οποίων επαναλαμβανόμενη κατά τις τρεις διαστάσεις δημιουργεί την κρυσταλλική δομή. Τα άτομα της στοιχειώδους κυψελίδας παριστάνονται συνήθως σαν σφαίρες.

Κυψελίδα ονομάζεται το γεωμετρικό σχήμα του μικρότερου τμήματος του κρυσταλλικού πλέγματος (χωρίς τα άτομα), το οποίο διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του όλου πλέγματος. Το στερεό γεωμετρικό σχήμα της κυψελίδας (δηλαδή η γεωμετρική διάταξη των ατόμων στο χώρο) χαρακτηρίζει τα διαφορετικά κρυσταλλικά συστήματα στα οποία κρυσταλλώνονται τα διάφορα σώματα.

Ο Auguste Bravais (1848) έδειξε ότι 14 τύποι κυψελίδας μπορούν να περιγράψουν όλα τα δυνατά κρυσταλλικά πλέγματα. Τα κρυσταλλικά αυτά πλέγματα ομαδοποιούνται σε επτά κρυσταλλικά συστήματα, που χαρακτηρίζονται από επτά διαφορετικά στερεομετρικά σχήματα. Με άλλα λόγια, μερικά από τα 7 κρυσταλλικά συστήματα περιέχουν υποκατηγορίες, ώστε να δημιουργηθούν οι συνολικά 14 τύποι κυψελίδων.

Τα επτά αυτά κρυσταλλικά συστήματα είναι τα ονομαζόμενα επιμέρους: εξαγωνικό, κυβικό, μονοκλινές, ορθορομβικό, ρομβοεδρικό, τετραγωνικό και τρικλινές σύστημα.

Με βάση τη στοιχειώδη κυψελίδα ορίζονται τρεις (φανταστικοί) “κρυσταλλογραφικοί άξονες” ή “άξονες αναφοράς του κρυστάλλου” που προσδιορίζουν μήκη και γωνίες τριών ακμών που συναντώνται στη κορυφή της κυψελίδας, δημιουργώντας μια βασική τρίεδρη γωνία.

energy

Τώρα και ύστερα από το 2012 είναι πολύ σημαντικό ο κάθε ένας μας να ενεργοποιήσει το κρυσταλλικό του σώμα και να το διατηρεί . Το κρυσταλλικό σώμα αποθηκεύει το 80% θεικού φωτός που εισέρχεται μέσα στα ιερά γεωμετρικά τμήματα του κρυσταλλικού σώματος.

Πως γίνετε η Ενεργοποίηση 

Εφόσον έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να ενεργοποιήσεις το κρυσταλλικό σου σώμα χρειάζεται να σου αναφέρω αρχικά τι κερδίζεις από αυτό :

-Αποθήκευση θεϊκού φωτός έως και 80%
-Γεωμετρική φωτεινή ασπίδα προστασίας κατά των οντοτήτων
-Βαθύς καθαρισμός εμφυτευμάτων , οντοτήτων και ιστών
-Ενεργοποίηση του κρυστάλλινου εγκέφαλου
-Ενεργοποίηση του θύμου αδένα
-Ενεργοποίηση της αμυγδαλής ( μέρος εγκεφάλου )
-Ενσωμάτωση θεικού φωτός στο βλαστοκύτταρο

Για την έναρξη της ενεργοποίησης χρειάζεται να συνδεθούμε με τους masters που θα βοηθήσουν σε αυτή την ενεργοποίηση. Οι Masters είναι ο Merlin και τα 7 του επίπεδα , ο Ελ Μόρυα και η γαλαξιακή Ομοσπονδία Ashtar. Επιπλέον ομάδες φωτός από την κρυστάλλινη διάσταση και κρυστάλλινη Γη συμμετέχουν για την ενεργοποίηση .

Στη συνέχεια μέσα από τις παλάμες σου ενεργοποιούμε το σύστημα καθαρισμού. Εν συνέχεια το σύστημα φώτισης (illumination) , το σύστημα ενεργοποίησης και τέλος το σύστημα ενσωμάτωσης.  Επιπλέον σε συνδέουμε με τον κρυσταλλικό ανώτερο εαυτό σου για την σύνδεση πνευματικής ωρίμανσης.

crystals4-225x240

Στιγμιαία νιώθεις την ενεργοποίηση και την ενέργεια. Συνήθως κάποιοι μετά την συνεδρία έχουν έναν ελαφρύ πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ή στο ψηλότερο μέρος του στήθους τους. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό καθώς ενεργοποιείτε ο κρυστάλλινος εγκέφαλος και ο θύμος αδένας.

Τέλος σου δίνετε μια απλή αλλά δυνατή άσκηση σε καθημερινή βάση για την συντήρηση του κρυσταλλικού σώματος.

946a413f94f7390f9f5dcdb3c9dca924

Για την ενεργοποίηση επικοινώνησε μέσα από την ενότητα contact

Παντελής Ευθυμίου
Ενεργειακός – ψυχικός – πνευματικός θεραπευτής

c3062e3557fb67636fd69a19033fc1d5

Κοινοποίηση: